Tafsir Nur al-Ihsan (Bahagian I)

Di bumi Nusantara terdapat banyak karya klasik dan moden dalam lapangan tafsir yang ditulis oleh mufassir-mufassir tempatan yang terkenal. Sejarah perkembangan pesat tafsir di Nusantara terjadi pada abad ke-16 hingga abad ke-19. Sebagaimana di Timur Tengah, masing-masing mufassir di Nusantara juga mempunyai konsep metode dan corak penafsiran. Walau karya-karya tafsir di Nusantara bersumber dari karya-karya tafsir dari Timur Tengah, para mufassir di rantau Nusantara tetap menerapkan corak penafsiran yang sesuai dengan lingkungan dan masa di rantau tersebut. Di antara karya tafsir yang mempunyai nilai tinggi ialah “Tarjumân al-Mustafîd” yang dikenali sebagai “Tafsir Baydawi” oleh Abd al-Rauf Singkel yang merupakan tafsir pertama terlengkap bahasa Melayu (kuno) tertua di Nusantara.

Namun di Tanah Melayu terdapat banyak karya klasik dalam bidang tafsir yang dikarang oleh mufassir-mufassir tempatan. Kebanyakan karya tafsir al-Qur`an di rantau ini ditulis secara tidak melengkapi sebuah mushaf al-Qur`an, iaitu penafsiran yang tidak melengkapi 30 juz al-Qur`an bermula dari surat al-Fatihah hingga al-Nas. Masing-masing mufassir melahirkan karya mereka tersendiri seperti Dato’ Haji Muhammad Nor Bin Ibrahim melahirkan karyanya Ramuan Rapi Dari Erti Surah al-Kahfi dan Syed Syiekh al-Hadi melahirkan karyanya Tafsir Surah al-Fatihah.

Maka Tafsîr Nûr al-Ihsân karya Tuan Haji Muhammad Said Bin Umar merupakan karya tafsir bahasa Melayu terawal yang melengkapi 30 juz yang dihasilkan di Malaysia. Kemunculan karya tafsir ini merupakan sinar baru untuk bidang tafsir di Malaysia dan mata rantai yang meneruskan jalur sejarah tafsir al-Qur`an di Semenanjung Tanah Melayu setelah melalui zaman kegelapan selama 3 abad yaitu bermula dari abad ke-17 lagi hingga abad ke-19 Masihi. Bidang tafsir di Malaysia diwarnai dengan pembabitan beberapa tokoh ulama` tempatan, terdapat tulisan-tulisan yang dihasilkan tetapi tidak dicetak. Oleh karena karya-karya tersebut tidak dicetak, kebanyakannya telah hilang dan tidak ditemukan manuskripnya.

Tokoh yang pertama melibatkan diri dalam bidang tafsir ini adalah Syeikh Abdul Malik atau Tok Pulau Manis dengan menyalin Tarjumân al-Mustafîd karya Abdul Rauf al-Singkeli, yang merupakan karya tafsir pertama yang dihasilkan di Nusantara. Beliau melakukan demikian untuk mengajarkannya kepada masyarakat Melayu yang berada di Semenanjung Tanah Melayu terutama di Terengganu, beliau turut membuka sebuah pondok untuk pengajian Islam yang berdasarkan sistem pengajian pondok yaitu Pondok Pulau Manis. Usahanya telah diberkati Allah, beliau berjaya melahirkan ramai murid melalui insitusi pengajian pondok tersebut. Namun apa yang menyedihkan ialah bahawa manuskrip salinan karya itu telah hilang.

Usaha kedua dilakukan untuk menulis karya tafsir oleh sekelompok penafsir yang diketuai oleh Mohamad Yusof Ahmad atau Tok Kenali, dengan menterjemahkan karya-karya ulama’ tafsir konservatif seperti Tafsir al-Khâzin dan Tafsîr Ibn Kathîr. Karya-karya ini belum disiapkan penulisannya dan masih tidak berkesempatan dicetak. Manuskrip karya-karya ini juga hilang seperti hilangnya karya-karya sebelumnya.

Kemunculan Tafsîr Nûr al-Ihsân telah membuka pintu harapan baru bagi perkembangan bidang tafsir di Malaysia. Jejak Tuan Haji Muhammad Said telah diikuti oleh beberapa penafsir lain seperti Syed Syeikh al-Hadi, Haji Osman Muhammad, Syeikh Abu Bakar al-Asha’ari, Maulana Abdullah Nuh dan lain-lain penafsir. Di samping itu, terdapat juga usaha yang dilakukan untuk menerjemah kitab tafsir arab seperti yang telah dilakukan oleh Dato’ Yusoff Zaky Yacob yang terkenal dengan karya terjemahannya Tafsir Fi Zilal al-Qur`an – Di Bawah Bayangan al-Qur`an. Sejak dari ketika itu, ada beberapa pihak yang memberi perhatian dalam memelihara ilmu tafsir dengan menulis semula kuliah-kuliah tafsir yang disampaikan oleh tokoh-tokoh tafsir seperti Nik Abdul Aziz Nik Mat dan Abdul Hadi Awang. Terdapat juga penafsir-penafsir yang menyumbangkan dan menyampaikan pemikiran mereka dalam ilmu ini melalui tafsiran maudhu’i dan tafsiran terhadap beberapa surat al-Qur`an, di antara mereka ialah al-Qari Haji Salleh, Abi Lukman, dan Abu Zaki Fadzil.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s