Tafsir Nur al-Ihsan (Bahagian II)

Tafsîr Nûr al-Ihsân merupakan karya pertama Tuan Haji Muhammad Said Umar dan karya tafsir pertama yang melengkapi 30 juz al-Qur`an, yang telah dihasilkan pada abad ke-20 iaitu pada tahun 1934M bersamaan tahun 1346H. Ia ditulis dalam empat jilid atau tersebut sebagai penggal, merupakan karya tafsir tahlîli yang ringkas dalam bahasa Melayu dengan tulisan Arab-Melayu dan digunakan secara meluas di pondok-pondok pengajian di Kedah. Berdasarkan catitan pengarang pada penutup karyanya beliau menyatakan bahwa tempoh penulisan karya ini bermula pada bulan Dzulhijjah tahun 1344H, yaitu bersamaan bulan Januari tahun 1925M. Kemudian berjaya diselesaikan pada 1 Rabi’ulawal tahun 1346H bersamaan 1 Oktober 1927M. Manuskrip tulisan tangan karya tafsir ini masih wujud tersimpan di rumah warisnya, Haji Abdul Hamid Bin Haji Ahmad di Tikam Batu, Sungai Petani, Kedah.

Tafsîr Nûr al-Ihsân dihasilkan oleh pengarangnya dalam empat jilid dan setiap jilid dibagi mengandungi satu kumpulan yang disusun dari surat-surat al-Qur`an. Jilid pertama merangkumi Surat al-Fâtihah hingga Surat al-Mâidah. Jilid kedua merangkumi Surat al-An’aâm hingga Surat Hûd. Jilid ketiga merangkumi Surat al-Kahfi hingga Surat al-Zumar. Dan jilid keempat merangkumi Surat al-Mu’min hingga Surat al-Nâs.

Tafsîr Nûr al-Ihsân telah dimulakan cetakan pertamanya pada tahun 1934M di Mekah dan cetakan keduanya pada tahun 1936M di Pulau Pinang (Penang) selepas diberi keizinan oleh pihak kerajaan Kedah. Cetakan ketiganya pada tahun 1391H bersamaan tahun 1970M oleh Percetakan al-Maarif Sdn. Bhd. Dan jilid pertamanya dicetak bersama Maktabah wa Maṯba’ah Muhammad al-Nahdi wa Awlâdihi. Sementara itu, terdapat juga cetakan yang diterbitkan oleh Dar al-Iḫya al-Kutub al-‘Arabiyah, Mesir pada tahun 1976M. Setiap percetakan Tafsîr Nûr al-Ihsân harus mendapat keizinan daripada kerabat Tuan Haji Muhammad Said dan semua perusahaan tersebut di atas telah mendapat keizinan tersebut. Tanda keizinan tersebut bisa dilihat pada setiap halaman (i) pada setiap jilid karya tersebut.

Cetakan pertama dan kedua karya ini mendapat sambutan dan mendapat perhatian bagi mereka yang ingin mendalami tafsir Al-Quran bukan sahaja di kalangan masyarakat Islam di Tanah Melayu malah ianya juga dipelajari oleh umat Islam di negara jiran iaitu Thailand. Oleh karena itu, banyak perusahaan percetakan yang berusaha menerbitkan cetakan ketiga karya tersebut untuk memenuhi permintaan yang banyak, dan masih boleh ditemukan lagi cetakan daripada beberapa perusahaan penerbitan lain di Thailand yang seperti Maṯba’ah Bin Halâbi, Pattani dalam empat jilid.

Sependek kajian penulis, Tafsîr Nûr al-Ihsân masih diajar di pondok-pondok pengajian Islam dan institut-institut pengajian Islam di Malaysia dan Thailand sehingga kini, terutama di Kedah, Kelantan, Terengganu dan Pattani. Terdapat juga masjid-masjid yang menjadikan tafsir ini salah satu kitab tafsir yang diajar kepada jemaah yang hadir dalam rutin kuliah mingguan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s